26 listopada 2021

XXXVII Sesja Rady Gminy Końskowola

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY KOŃSKOWOLA

Informuję, że w dniu 29 listopada 2021 r. odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Końskowola – nadzwyczajna. Obrady rozpoczną się o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

 Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Końskowola

/-/  Radosław Barzenc