10 stycznia 2022

Wyniki kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Wójt Gminy Końskowola informuję, iż w dniach od 8 lipca 2021r. do 4 stycznia 2022r. w Urzędzie Gminy Końskowola była przeprowadzona kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego związana z realizacją projektu ,, Rewitalizacja rynku w Końskowoli wraz z przebudową i rozbudową Ratusza oraz infrastruktury wodociągowej i kanalizacji – etap I”.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych CBA nie stwierdziło nieprawidłowości.