Wykaz numerów Gminy

Bezpośrednie numery telefonów w Urzędzie Gminy Końskowola

Numer wewnętrzny (tonowy) do numerów:

81 881 62 01

81 881 62 02

81 881 62 89

Stanowisko pracy

Nazwisko pracownika

Numer pokoju

115

SEKRETARIAT

15

WÓJT GMINY

Stanisław Gołębiowski

14

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Mariusz Majkutewicz

16

116

SEKRETARZ GMINY

Krzysztof Bartuzi

17

112

SKARBNIK GMINY

Joanna Przednowek

12

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

110

KIEROWNIK REFERATU

Agnieszka-Bernat-Próchniak

10

110

KSIĘGOWOŚĆ

Halina Góra

Aneta Chabros-Sułek

10

103

OBSŁUGA KSIĘGOWA

Patrycja Filipowska

3

103

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Urszula Walasek

3

104

PODATKI

Elżbieta Próchniak

4

124

PODATKI

Anna Baćkowska

Danuta Ciupa

4

REFERAT ORGANIZACYJNO-PRAWNY

119

KIEROWNIK REFERATU

Anna Adamczyk-Buzała

19

118

BIURO RADY GMINY

Olga Glegoła

18

111

INFORMATYK

Ireneusz Krawczyk

7

115

SEKRETARIAT

Monika Samoń

15

URZĄD STANU CYWILNEGO/ REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

108

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO
PROMOCJA

Danuta Sułek

8

109

DOWODY OSOBISTE

Renata Kozak

9

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

120

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Justyna Kozińska

24

121

GOSPODARKA KOMUNALNA

Krzysztof Lipnicki

21

122

OCHRONA ŚRODOWISKA

Magdalena Próchniak

22

122

GOSPODARKA ODPADAMI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Mateusz Skwarek

22

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

125

KIEROWNIK REFERATU

(GOSPODARKA PRZESTRZENNA)

Marcin Nowak

25

123

INWESTYCJE

Andrzej Poleszak

23

128

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Katarzyna Szmigiel

23

128

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Karolina Rzedzicka

23