Inwestycje Gminne

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124007L od km 0+080,00 do km 0+350,00 w miejscowości Nowy Pożóg”

29 grudnia 2021
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124007L od km 0+080,00 do km 0+350,00 w miejscowości Nowy Pożóg” W dniu 03.12.2021r., Wójt Gminy Końskowola zawarł z Wojewodą Lubelskim umowę nr 1745  o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w 2021 roku na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją s…

Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli im. K. Walczak

20 grudnia 2021
30 listopada br., dokonano odbioru robót budowlanych, które w okresie ostatnich miesięcy zrealizowano w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli, dzięki środkom europejskim pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działa…

Budowa drogi gminnej Nr 107709L w m. Witowice na odcinku od km 0+000,00 do km 2+008,60

19 listopada 2021
Inwestycja, pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 107709L w m. Witowice”, jest czwartą inwestycją zrealizowaną przez Gminę Końskowola przy udziale środków pozyskanych z budżetu państwa w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie umowy nr 239 z dnia 01.07.2020r. Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej nr 107709L o długości 2008,6…

Umocnienie brzegów stawu w miejscowości Stara Wieś

19 listopada 2021
W roku 2020 Gmina Końskowola zrealizowała umocnienie skarp jednego ze stawów w Starej Wsi. Zbiorniki wodne w Starej Wsi zostały poddane rewitalizacji w 2010 roku z wykorzystaniem funduszy pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2014. W ramach inwestycji przeprowadzono remont i częściową odbudowę zbiorników, w…

Zakup wozu strażackiego dla OSP Witowice

19 listopada 2021
W 14 listopada 2020 roku nowy samochód ratowniczo – gaśniczy otrzymała Jednostka OSP Witowice, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Nowy wóz bojowy wykonany został na podwoziu IVECO EUROCARGO i posiada silnik o mocy 320 koni mechanicznych. Wyposażenie wozu stanowi m.in.: zbiornik na wodę o pojemności 3500 litrów, a…

Zakup wozu strażackiego dla OSP Stary Pożóg

19 listopada 2021
W dniu 12 października 2017 roku nowy ciężki wóz ratowniczo gaśniczy otrzymała Jednostka OSP Pożóg, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Nowy wóz bojowy wykonany został na podwoziu SCANIA P410. Wyposażenie wozu stanowi m.in.: zbiornik na wodę o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 5…