Archiwum

Komunikat

31 grudnia 2021
Urząd Gminy Końskowola informuje, że  do obowiązków właścicieli nieruchomości na terenie gminy należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpo…

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124007L od km 0+080,00 do km 0+350,00 w miejscowości Nowy Pożóg”

29 grudnia 2021
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124007L od km 0+080,00 do km 0+350,00 w miejscowości Nowy Pożóg” W dniu 03.12.2021r., Wójt Gminy Końskowola zawarł z Wojewodą Lubelskim umowę nr 1745  o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w 2021 roku na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją s…

XXXIX Sesja Rady Gminy Końskowola

28 grudnia 2021
Informuję, że w dniu 30 grudnia 2021 r. odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Końskowola – nadzwyczajna. Obrady rozpoczną się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obra…

AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

23 grudnia 2021
  Rozpoczynamy XXIII edycję konkursu AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Województwo Lubelskie corocznie honoruje osoby, instytucje i firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku, a obecnie trwa nabór zg…

Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli im. K. Walczak

20 grudnia 2021
30 listopada br., dokonano odbioru robót budowlanych, które w okresie ostatnich miesięcy zrealizowano w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli, dzięki środkom europejskim pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działa…