Archiwum

XXXVII Sesja Rady Gminy Końskowola

26 listopada 2021
INFORMACJA O SESJI RADY GMINY KOŃSKOWOLA Informuję, że w dniu 29 listopada 2021 r. odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Końskowola – nadzwyczajna. Obrady rozpoczną się o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.  Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odleg…

Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia.

23 listopada 2021
Szanowni Państwo, informuję, że 25 listopada 2021 roku odbędzie się konferencja konsultacyjna podczas której młodzi ludzie z województwa lubelskiego będą mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów do Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia. Celem wydarzenia jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stwor…

Budowa drogi gminnej Nr 107709L w m. Witowice na odcinku od km 0+000,00 do km 2+008,60

19 listopada 2021
Inwestycja, pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 107709L w m. Witowice”, jest czwartą inwestycją zrealizowaną przez Gminę Końskowola przy udziale środków pozyskanych z budżetu państwa w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie umowy nr 239 z dnia 01.07.2020r. Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej nr 107709L o długości 2008,6…

Umocnienie brzegów stawu w miejscowości Stara Wieś

19 listopada 2021
W roku 2020 Gmina Końskowola zrealizowała umocnienie skarp jednego ze stawów w Starej Wsi. Zbiorniki wodne w Starej Wsi zostały poddane rewitalizacji w 2010 roku z wykorzystaniem funduszy pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2014. W ramach inwestycji przeprowadzono remont i częściową odbudowę zbiorników, w…

Zakup wozu strażackiego dla OSP Witowice

19 listopada 2021
W 14 listopada 2020 roku nowy samochód ratowniczo – gaśniczy otrzymała Jednostka OSP Witowice, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Nowy wóz bojowy wykonany został na podwoziu IVECO EUROCARGO i posiada silnik o mocy 320 koni mechanicznych. Wyposażenie wozu stanowi m.in.: zbiornik na wodę o pojemności 3500 litrów, a…

Zakup wozu strażackiego dla OSP Stary Pożóg

19 listopada 2021
W dniu 12 października 2017 roku nowy ciężki wóz ratowniczo gaśniczy otrzymała Jednostka OSP Pożóg, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Nowy wóz bojowy wykonany został na podwoziu SCANIA P410. Wyposażenie wozu stanowi m.in.: zbiornik na wodę o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 5…

XXXVI Sesja Rady Gminy Końskowola

18 listopada 2021
Informuję, że w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek)  odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Wó…