Archiwum

Świąteczny rozkład jazdy MZK

29 października 2021
Miejski  Zakład  Komunikacji – Puławy  Sp. z o.o. w Puławach informuje, że w dniach  od 30.10.2021 r. do 01-11-2021 r. uruchamia dodatkowe kursy autobusowe i połączenia na liniach komunikacyjnych obsługujących cmentarze położone przy ulicach Piaskowa, Budowlanych, Włostowicka.   W dniu 30 i 31 października  oraz  1  listop…

Wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach programu Polski Ład

26 października 2021
W dniu dzisiejszym opublikowano wyniki pierwszego naboru wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego o wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach programu Polski Ład W ramach przedmiotowego naboru Gmina Końskowola pozyskała kwotę 8.075.000,00 zł z przeznaczeniem na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w msc. Końskowola Zakres rzec…

Konsultacje społeczne

22 października 2021
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Końskowola w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Końskowola w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Na podstawie…

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”

22 października 2021
W dniu 28 października 2021 roku o godzinie 15:30 w budynku Ratusza w Końskowoli odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy, dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące programu, a także sposób funkcjonowania Gminnego Punktu Informacyjnego. Gmina Końs…

Zamknięty PSZOK

21 października 2021
Informujemy, że w dniu 30 października 2021 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Końskowoli będzie nieczynny.

XXXV Sesja Rady Gminy Końskowola

20 października 2021
Informuję, że w dniu 27 października 2021 r. odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy …

Program Czyste Powietrze

15 października 2021
W Urzędzie Gminy w Końskowoli działa Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensac…