Archiwum

Uchwała Nr 90/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Końskowola

30 kwietnia 2021
27 kwietnia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie podjęło decyzję o przywróceniu do budżetu Gminy Końskowola na rok 2021, zadania usuniętego z budżetu przez Radnych a obejmującego budowę parkingu pomiędzy ul. Lubelską a ul. Kurowską w Końskowoli. Powyższe oznacza, iż przedmiotowe zadanie realizowane będzie w roku bież…

230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

29 kwietnia 2021
  Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa uroczystości z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbędą się bez udziału delegacji, mieszkańców. Nie będzie również okolicznościowych przemówień.   W programie jest uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, która odbędzie się 3 maja br. (poniedziałek) o godz. 9:00 w…

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w celu oceny ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

28 kwietnia 2021
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz §16 Uchwały Nr XXIV/170/2021 Rady Gminy Końskowola z dnia 24 lutego w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w …

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

28 kwietnia 2021
ZARZĄDZENIE NR 226/O/2021 WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2003 r….

Przerwa w dostawie wody

28 kwietnia 2021
Wydział      Eksploatacji      Sieci    Gminnych   w    Końskowoli    ul.  Pożowska 2a  Miejskiego   Przedsiębiorstwa    Wodociągów i Kanalizacji ,,Wodociągi Puławskie ”  Sp. z o.o. w Puławach   informuje,   że    z    powodu   awarii   wodociągowej w  dniu  29.04.2021r  w godzinach  od 8….

Zamknięty PSZOK

27 kwietnia 2021
Informujemy, że w dniu 1 maja 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Końskowoli będzie nieczynny.