Archiwum

Awaria wodociągu

26 lutego 2021
OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach Wydział Eksploatacji Sieci Gminnych w Końskowoli informuje, że w związku z wystąpieniem awarii w miejscowości Stara Wieś gmina Końskowola w dniu    26.02.2021r.  w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie wo…

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząchowie

15 lutego 2021
Od 1 września 2020 roku nauka w Szkole Podstawowej w Chrząchowie odbywa się w lepszych warunkach, które stworzone zostały dzięki realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Końskowola”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego n…

Zdalna Szkoła + wsparcie dla rodzin wielodzietnych

15 lutego 2021
W maju 2020r., Gmina Końskowola zrealizowała projekt grantowy pn.: „Zdalna Szkoła+ wsparcie dla rodzin wielodzietnych” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w mo…

Przebudowa drogi gminnej nr 124002L w miejscowości Chrząchówek

15 lutego 2021
W miesiącu sierpniu 2020 roku, Gmina Końskowola zakończyła realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 124002L w miejscowości Chrząchówek, na odcinku o łącznej długości 843,10 mb. Zakres robót zrealizowanych w ramach inwestycji objął: Na odcinku od km 0+045,30 do km 0+480,00: roboty pomiarowe i ziemne,…

Dostawa laptopów z oprogramowaniem dla uczniów z terenu Gminy Końskowola

15 lutego 2021
W kwietniu 2020 roku, Gmina Końskowola zrealizowała zadanie pn.: Dostawa laptopów z oprogramowaniem dla uczniów z terenu Gminy Końskowola, sfinansowane w całości ze środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia …