Archiwum

Usuwamy azbest bezpłatnie

29 stycznia 2021
Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!   Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System…

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola – etap IV

29 stycznia 2021
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 październ…

Harmonogram działalności Punktu Porad i Konsultacji

27 stycznia 2021
Harmonogram działalności Punktu Porad i Konsultacji w Końskowoli w okresie od 01. 02. 2021 do 28. 02. 2021 r (budynek Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Lubelska 81 a, tel (81) 889- 20- 53)   Lp Data Godzina Rodzaj poradnictwa L U T Y 1. 01. 02. 2021 13.00- 15.00 Pedagogiczno- socjalne 2. 02. 02. 2012 14.00- 15.00 Psychologiczne …

Konsultacje społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

25 stycznia 2021
Jesteśmy obecnie na półmetku pierwszego etapu konsultacji społecznych tego dokumentu, które trwają od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR. Bardzo d…

Platforma żywnościowa

20 stycznia 2021
Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że na Giełdowym Rynku Rolnym utworzonym w ramach projektu „Platforma Żywnościowa”, prowadzonym przez Towarową Giełdą Energii S.A. w Warszawie, został wprowadzony do obrotu kolejny produkt tj. kukurydza w klasie jakościowej A. Obrót tego produktu będzie prowadzony, podobnie jak p…