Archiwum

Harmonogram działalności Punktu Porad i Konsultacji w Końskowoli

30 grudnia 2020
Harmonogram działalności Punktu Porad i Konsultacji w Końskowoli w okresie od 01. 01. 2021 do 30. 01. 2021 r (budynek Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Lubelska 81 a, tel (81) 889- 20- 53)   Lp Data Godzina Rodzaj poradnictwa G R U D Z I E Ń 1. 04. 01. 2021 13.00- 15.00 Pedagogiczno- socjalne 2. 05. 01. 2012 14.00- 15.00 Psycho…

Informacja o wynikach konsultacji

22 grudnia 2020
Na podstawie art. 5 ust 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) oraz uchwały Nr LIII/ 248/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytk…

Ogłoszenie

18 grudnia 2020
Informuję, że w dniu 24 grudnia 2020 r. – Urząd Gminy Końskowola, Urząd Stanu Cywilnego i Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.   W sprawach pilnych, przy koniecznym natychmiastowym kontakcie proszę dzwonić : 607449344   W związku z tym, że 26 grudnia 2020 r. jest dniem świątecznym przypadającym w sobotę.   Sta…

XXIII Sesja Rady Gminy Końskowola

9 grudnia 2020
Informuję, że w dniu 16 grudnia 2020 r. odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad: Otwarcie sesji. P…