Archiwum

XVII Sesja Rady Gminy Końskowola

17 czerwca 2020
Informuję, że w dniu 24 czerwca 2020 r. odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej…

Ogłoszenie – spis wyborców

17 czerwca 2020
Wójt Gminy Końskowola powiadamia wyborców, że zgodnie z art. 36§3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), każdy wyborca ma prawo sprawdzenia czy został ujęty w spisie wyborców Gminy Końskowola. Sprawdzenia można dokonać w pokoju nr 8 lub 9 (parter) w godzina pracy urzędu.

Brak wody

17 czerwca 2020
Wydział      Eksploatacji      Sieci    Gminnych   w    Końskowoli    ul.  Pożowska 2a  Miejskiego   Przedsiębiorstwa   Wodociągów i Kanalizacji ,,Wodociągi Puławskie ”  Sp. z o.o. w Puławach   informuje,   że    z    powodu   awarii  na   sieci    wodociągowej w  dniu  17.06.2020r  w go…

Informacja o przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków komisji

9 czerwca 2020
Na podstawie § 6 ust. 5 Uchwały Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. informujemy, że przyjmowania zgłoszeń kandydatów na człon…