Archiwum

Trening systemu SWO i SWA

28 czerwca 2018
WYTYCZNE WÓJTA-SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 25 czerwca 2018 r.   w sprawie przeprowadzenia w dniu 28 czerwca 2018 roku wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy.   Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz w…

Polonez i żywa flaga w Końskowoli

27 czerwca 2018
Dnia 8 czerwca 2018 roku nasza szkoła wzięła udział w ciekawym przedsięwzięciu. Było nim międzyszkolne tańczenie poloneza. Miało ono na celu pobicie rekordu Polski co do ilości tańczących par, który wynosił 516. W całym projekcie brało udział kilka szkół z terenu powiatu puławskiego. Nad choreografią i całokształtem projekt…

Polonez i żywa flaga w Końskowoli

27 czerwca 2018
#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Złote Gody 2018

27 czerwca 2018
#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Usuwanie wyrobów zawierających azbes

25 czerwca 2018
Gmina Końskowola informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 145/2018/D/OZ z dnia 24.05.2018 r. zawartej  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, trans…

Nabór oświadczeń dot. strat spowodowanych suszą

22 czerwca 2018
W związku z panującą od 1 kwietnia suszą, Wójt Gminy Końskowola ogłasza nabór oświadczeń poszkodowanych rolników z terenu Gminy Końskowola. Oświadczenia będą przyjmowane do  12 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Końskowola pok. 24. Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu: 81 881 62 01 w. 120  

Ogłoszenie o ograniczeniu w poborze wody.

21 czerwca 2018
W związku z brakiem opadów atmosferycznych i występowaniem wysokich temperatur powodujących zwiększony pobór wody, stanowiących potencjalne zagrożenie obniżenia poziomu wód gruntowych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  „Wodociągi Puławskie”  Sp.  z o.o.   z   siedzibą  w Puławach  zwraca się do miesz…

Informacja Wójta

21 czerwca 2018
Informacja Wójta Gminy Końskowola o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   Pobierz dokument w formacie PDF &g…