Archiwum

Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 124008L od km 0+780 do km 1+170 i od km 1+420 do km 1+640 w miejscowości Skowieszyn

22 listopada 2016
W roku 2016 dzięki dotacji pozyskanej ze środków budżetu państwa w ramach Wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją, Gmina Końskowola utwardziła dwa kolejne odcinki wąwozowe w ciągu drogi gminnej nr 124008L w miejscowości Skowieszyn, tj.: wąwóz o długości 390 mb zlokalizowany w km od 0+780…

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Las Stocki

22 listopada 2016
Poczynając od listopada 2016r., mieszkańcy Lasu Stockiego korzystają ze zmodernizowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych stanowiących ich własność. Środki własne gminy oraz środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, będącego w dyspozycji Samorządu Województwa Lubelskiego, umożliwił Gminie Końskowola realizację niezb…

Przebudowa drogi gminnej Nr 107707L w miejscowości Opoka

19 listopada 2016
W sierpniu 2016 roku zakończono realizację robót budowlanych branży drogowej w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 107707L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+708,00 w miejscowości Opoka. Zakres robót zrealizowanych objął: wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o grubości 6 cm na jezdni o szerokości 5 m, na odc…