Archiwum

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Końskowola – Stary Pożóg

22 listopada 2015
W roku 2015 Gminie Końskowola udało się pozyskać kolejne środki zewnętrzne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeinaczeniem na modernizację jednej z dróg dojazdowych do pól. Kwota dotacji w wysokości 80.000,00 zł, wykorzystana została na realizację robót budowlanych na odcinku drogi dojazdowej o długości 403 mb (działka nr ew. …