2 kwietnia 2020

Zmiana metody naliczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysoko艣ci

Informujemy Mieszka艅c贸w聽 Gminy Ko艅skowola, 偶e od 01 kwietnia 2020 r. zmienia si臋 metoda naliczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysoko艣膰 stawek op艂at.

Zgodnie z podj臋t膮 uchwa艂膮 Nr XV/121/2020 Rady Gminy w Ko艅skowoli z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki op艂aty za pojemnik i worek o odpowiedniej pojemno艣ci, 聽przyj臋to metod臋 zgodnie z kt贸r膮 op艂ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomo艣ci zamieszka艂ych stanowi iloczyn liczby mieszka艅c贸w zamieszkuj膮cych dan膮 nieruchomo艣膰 oraz stawki op艂aty .
Nowe stawki op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosz膮:

 

1. Dla nieruchomo艣ci zamieszka艂ych:

Miesi臋czna op艂ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy stanowi iloczyn liczby mieszka艅c贸w zamieszkuj膮cych dan膮 nieruchomo艣膰 oraz okre艣lonej stawki op艂aty:

20,00 z艂 miesi臋cznie od jednego mieszka艅ca zamieszkuj膮cego dan膮 nieruchomo艣膰 鈥 selektywna zbi贸rka odpad贸w, lub

40,00 z艂 miesi臋cznie od jednego mieszka艅ca zamieszkuj膮cego dan膮 nieruchomo艣膰 鈥 nieselektywna zbi贸rka odpad贸w.

W przypadku selektywnej zbi贸rki odpad贸w dla nieruchomo艣ci zamieszka艂ych zwalnia si臋 w cz臋艣ci z op艂aty dla w艂a艣cicieli kompostuj膮cych bioodpady stanowi膮ce odpady komunalne , w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia koszt贸w gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych tj. 1,50 z艂 miesi臋cznie od osoby zamieszkuj膮cej dan膮 nieruchomo艣膰.

 

2. Dla nieruchomo艣ci niezamieszka艂ych:

– segregacja

pojemnik o pojemno艣ci 240 l – 11,00 z艂

pojemnik o pojemno艣ci 1100 l – 54,00 z艂

worek o pojemno艣ci 60 l – 8,00 z艂

worek o pojemno艣ci 80 l – 11,00 z艂

worek o pojemno艣ci 120 l – 16,00 z艂

– bez segregacji:

pojemnik o pojemno艣ci 240 l – 44,00 z艂

pojemnik o pojemno艣ci 1100 l – 216,00 z艂

worek o pojemno艣ci 60 l – 32,00 z艂

worek o pojemno艣ci 80 l – 44,00 z艂

worek o pojemno艣ci 120 l – 64,00 z艂

 

3. W przypadku nieruchomo艣ci, na kt贸rych znajduj膮 si臋 domki letniskowe lub innych nieruchomo艣ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cz臋艣膰 roku ustala si臋 od w艂a艣cicieli tych nieruchomo艣ci rycza艂tow膮 stawk臋 op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomo艣ci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

107,00 z艂, je偶eli odpady komunalne s膮 w聽spos贸b selektywny zbierane i聽odbierane, lub

214,00 z艂, je偶eli odpady komunalne nie聽s膮 w聽spos贸b selektywny zbierane i聽odbierane.
W艂a艣ciciele nieruchomo艣ci zamieszka艂ych bez wzgl臋du na prowadzony spos贸b segregacji odpad贸w s膮 zobowi膮zani do z艂o偶enia deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 maja 2020 r. Op艂ata wynikaj膮ca z nowej deklaracji b臋dzie nale偶na od 1 kwietnia 2020 r. zgodnie z przepisami art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U.聽 z 2019 r. poz. 2010 z p贸藕n. zm.)

W艂a艣ciciele nieruchomo艣ci niezamieszka艂ych, kt贸rzy zadeklarowali brak segregacji otrzymaj膮 w najbli偶szych dniach zawiadomienia o wysoko艣ci nowej op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowi膮zuj膮cej od miesi膮ca kwietnia, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
W艂a艣ciciele nieruchomo艣ci, na kt贸rych znajduj膮 si臋 domki letniskowe lub innych nieruchomo艣ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cz臋艣膰 roku otrzymaj膮 zawiadomienia o wysoko艣ci nowej rycza艂towej stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2020 od domku letniskowego lub innej nieruchomo艣ci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Do 10 kwietnia wszyscy mieszka艅cy listownie otrzymaj膮 wz贸r aktualnej deklaracji.

Deklaracje prosimy zostawia膰 w Urz臋dzie Gminy Ko艅skowola w pojemniku znajduj膮cym si臋 w budynku przy drzwiach wej艣ciowych lub przes艂anie poczt膮 na adres urz臋du.

*Deklaracja za rok 2020

*w polu B ka偶dorazowo prosz臋 wybra膰 鈥瀗owa deklaracja 04-2020鈥

 

Deklaracja o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wersja .pdf Adobe Reader>>>

Deklaracja o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wersja .docx MS Office >>>

Deklaracja o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymin- wersja .odt Open/LibreOffice >>