12 sierpnia 2020

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Końskowola za 2019 rok

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Końskowola przedstawia Raport
o stanie Gminy Końskowola za 2019 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim.

 

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Końskowola za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Końskowola pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Rada Gminy Końskowola rozpatrzy Raport na sesji Rady Gminy, która odbędzie w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz.15.00.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 sierpnia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Końskowoli, pokój Nr 15.

Link do raportu >>>

W załączeniu formularz zgłoszenia.>>>