14 kwietnia 2020

Zdalna szkoła

W związku z pandemią COVID-19 w dniu 12 marca Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o czasowym ograniczeniu funkcjonowania placówek oświatowych. Równocześnie na szkoły nałożony został obowiązek realizacji podstawy programowej w trybie tzw. e-learningu.

Mając na uwadze fakt, iż udział w nauce zdalnej uzależniony jest od dostępu do odpowiednich urządzeń, z dniem 1 kwietnia Ministerstwo Cyfryzacji umożliwiło gminom oraz powiatom ubieganie się o dofinansowanie zakupu niezbędnych urządzeń ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Z możliwości tej skorzystały władze Gminy Końskowola. W dniu 2 kwietnia Wójt Gminy Końskowola złożył wniosek  o dofinansowanie w kwocie blisko 60 tys. zł., z przeznaczeniem na zakup 18 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem. Wniosek Gminy Końskowola został rozpatrzony pozytywnie.

W najbliższych dniach zakończy się postępowanie mające na celu wybór dostawcy laptopów. Zgodnie z założeniami laptopy dostarczone mają zostać do Gminy Końskowola maksymalnie do końca miesiąca kwietnia.

Laptopy przekazane zostaną do Szkoły Podstawowej w Końskowoli, Szkoły Podstawowej w Chrząchowie oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Pożogu. Wymienione szkoły zobowiązane będą do wypożyczenia laptopów uczniom, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego udział w nauczaniu zdalnym.