28 stycznia 2020

Zasady post臋powania z osobami podejrzanymi o zaka偶enie nowym koronawirusem 2019-nCoV.

Wst臋pna klasyfikacja przypadk贸w 2019-nCoV

Obecnie epidemiologia zaka偶e艅 2019-nCoV i wywo艂anej nim niewydolno艣ci oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak dla cel贸w dochodzenia epidemiologicznego opracowane zosta艂y wst臋pne definicje przypadk贸w, kt贸re mog膮 ulec zmianie.

 

Przypadek podejrzany:

Za przypadek podejrzany o zaka偶enie lub zachorowanie nale偶y uzna膰 przypadek, kt贸ry wyst膮pi艂 po 9 stycznia 2020 r. i mo偶e charakteryzowa膰 si臋:

 • temperatur膮 cia艂a > 380C
 • objawami infekcji dr贸g oddechowych tj.:
 • wyst臋powaniem jednego lub wi臋cej objaw贸w choroby uk艂adu oddechowego
  (np. kaszel, duszno艣膰, trudno艣ci w oddychaniu lub radiologiczne objawy zapalenia p艂uc lub ostrego zespo艂u niewydolno艣ci oddechowej 鈥 ARDS)
 • zwi膮zkiem z odbyt膮 podr贸偶膮 do obszar贸w wyst臋powania 2019-nCoV, w ci膮gu 14 dni przed wyst膮pieniem objaw贸w

LUB

 • zachorowaniem osoby, kt贸ra pozostawa艂a w bliskiej styczno艣ci w ci膮gu 14 dni przed wyst膮pieniem objaw贸w z osob膮, kt贸ra mia艂a objawy ze strony uk艂adu oddechowego i podr贸偶owa艂a do obszar贸w zagro偶enia 2019-nCoV lub z osob膮, kt贸ra jest poddana obserwacji w kierunku 2019-nCoV.

 

Styczno艣膰 jest definiowana jako: kontakt z wydzielinami dr贸g oddechowych lub p艂yn贸w ustrojowych osoby podejrzanej o zachorowanie wywo艂ane 2019-nCoV, a tak偶e opieki nad tak膮 osob膮 lub zamieszkiwanie z ni膮. Dotyczy r贸wnie偶 osoby podr贸偶uj膮ce z osob膮 podejrzan膮 o zachorowanie.

Laboratoriami wskazanymi jako referencyjne do diagnostyki wirusa s膮:

鈥 Laboratorium Charite w Berlinie,

鈥 Laboratorium Erasmus w Rotterdamie

 

Zasady post臋powania s艂u偶b medycznych w przypadku podejrzenia 2019-nCoV:

Zasady og贸lne:

 1. Pacjent manifestuj膮cy objawy powinien by膰 hospitalizowany w oddziale zaka藕nym (obserwacyjno-zaka藕nym) z zapewnieniem warunk贸w izolacji oddechowej i 艣cis艂ego re偶imu sanitarnego.
 2. Je艣li w mie艣cie, na kt贸rym znajduje si臋 lotnisko mi臋dzynarodowe nie ma oddzia艂u zaka藕nego nale偶y skontaktowa膰 si臋 z wojew贸dzkim koordynatorem medycznym lub wojew贸dzkim wydzia艂em zarz膮dzania kryzysowego i ustali膰 docelowe miejsce transportu pacjenta.
 3. W razie potrzeby konsultowania podejrzanych przypadk贸w nale偶y przede wszystkim wzywa膰 telefonicznie, jako konsultant贸w, do艣wiadczonych lekarzy chor贸b zaka藕nych lub pulmonolog贸w.
 4. Lekarz lub lekarz konsultant ustala nast臋puj膮cy tryb post臋powania:

鈥 w przypadku nie budz膮cym w膮tpliwo艣ci, 偶e przypadek nie jest podejrzany o zesp贸艂 niewydolno艣ci oddechowej odwo艂uje zastosowane zalecenia i ustala inny odpowiadaj膮cy sytuacji tryb post臋powania,

鈥 w przypadku budz膮cym podejrzenie decyduje o natychmiastowym transporcie do wytypowanego oddzia艂u zaka藕nego, celem hospitalizacji w warunkach izolacji oddechowej.

 1. Ka偶d膮 informacj臋 o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zaka偶enie 2019-nCoV nale偶y w trybie natychmiastowym zg艂osi膰 do w艂a艣ciwego, ze wzgl臋du na miejsce podejrzenia, Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. Personel medyczny maj膮cy bezpo艣redni膮 styczno艣膰 z osob膮 podejrzan膮, w tym lekarze konsultuj膮cy, powinni by膰 zabezpieczeni w 艣rodki ochrony indywidualnej jednorazowego u偶ycia.
 3. Zalecane dzia艂ania nale偶y stosowa膰 odpowiednio w stosunku do os贸b przekraczaj膮cych granic臋 RP, tak偶e na przej艣ciach granicznych drogowych
  i morskich, je艣li z oceny ryzyka b臋dzie wynika膰, 偶e mog膮 je przekracza膰 osoby powracaj膮ce z kraj贸w Azji, np. l膮duj膮cy w portach lotniczych kraj贸w o艣ciennych.

Zasady post臋powania na pok艂adzie samolotu i w portach lotniczych:

 1. Personel pok艂adowy samolot贸w oraz personel mi臋dzynarodowych port贸w lotniczych powinien zwraca膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 na obecno艣膰 na pok艂adzie samolotu os贸b gor膮czkuj膮cych i z dolegliwo艣ciami ze strony uk艂adu oddechowego, szczeg贸lnie, je艣li podr贸偶uj膮 z kraj贸w Azji Po艂udniowo-Wschodniej.
 2. Rekomenduje si臋, aby odpowiednie zapasy masek os艂aniaj膮cych nos i usta znajdowa艂y si臋 do ew. u偶ycia na pok艂adach samolot贸w i w portach lotniczych,
  z przeznaczeniem dla pasa偶er贸w i personelu pok艂adowego, w razie podejrzenia,
  w trakcie lotu, 偶e pasa偶er mo偶e by膰 zaka偶ony.
 3. Osoba chora powinna zosta膰 w miar臋 mo偶liwo艣ci odizolowana od pozosta艂ych pasa偶er贸w samolotu w trakcie lotu, a nast臋pnie od pozosta艂ych podr贸偶nych na terenie portu lotniczego.
 4. O obecno艣ci osoby podejrzanej o zaka偶enie 2019-nCoV na pok艂adzie samolotu za艂oga ma obowi膮zek zawiadomi膰 s艂u偶by kontroli lot贸w, kt贸re zawiadamiaj膮 s艂u偶by medyczne portu lotniczego, m.in. w celu ew. wezwania transportu medycznego i natychmiastowego powiadomienia odpowiedniej stacji sanitarno-epidemiologicznej, sprawuj膮cej nadz贸r nad portem lotniczym.
 5. Przed opuszczeniem samolotu przez pasa偶er贸w, osoba podejrzana o zaka偶enie 2019-nCoV powinna mie膰 za艂o偶on膮 maseczk臋 ochronn膮 na twarz i zosta膰 przetransportowana do osobnego pomieszczenia na lotnisku. Tam nale偶y podda膰 j膮 badaniu przez lekarza, kt贸ry podejmie decyzj臋 co do dalszego post臋powania. Zasada ta dotyczy tak偶e os贸b, kt贸re podczas pobytu zagranic膮 mia艂y kontakt
  z osobami podejrzanymi o 2019-nCoV.
 6. Osoby kontaktuj膮ce si臋 z chorym, powinny by膰 zabezpieczone w 艣rodki ochrony indywidualnej jednorazowego u偶ycia.
 7. Pozostali pasa偶erowie bez objaw贸w chorobowych, przed opuszczeniem samolotu, powinni wype艂ni膰 kart臋 lokalizacji pasa偶era, a je艣li to niemo偶liwe powinni zosta膰 skierowani do osobnego pomieszczenia lub obszaru (np. obszar wydzielonych gate) gdzie b臋d膮 mogli wype艂ni膰 deklaracje i udzieli膰 informacji o aktualnym stanie zdrowia.
 8. O poddaniu pasa偶er贸w kwarantannie lub obserwacji w warunkach domowych decyduje w艂a艣ciwy dla portu lotniczego Pa艅stwowy Inspektor Sanitarny
  w porozumieniu ze s艂u偶b膮 medyczn膮 portu lub lekarzem zajmuj膮cym si臋 pasa偶erami.
 1. Kraje przeznaczenia, do kt贸rych b臋d膮 podr贸偶owa膰 pozostali Pasa偶erowie, winne by膰 poinformowane przez za艂og臋 samolotu o podejrzeniu przypadku 2019-nCoV na pok艂adzie samolotu.
 1. Samolot i pomieszczenia, w kt贸rych przebywa艂a osoba z podejrzeniem
  2019-nCoV oraz osoby ze styczno艣ci z t膮 osob膮, powinny zosta膰 poddane zabiegom dekontaminacji zgodnie ze standardami lotniskowymi. Wyj膮tek stanowi膮 przedmioty zanieczyszczone wydzielinami dr贸g oddechowych lub p艂ynami ustrojowymi osoby podejrzanej o 2019-nCoV. Takie przedmioty i powierzchnie wymagaj膮 dezynfekcji 艣rodkami wirusob贸jczymi.
 1. Pasa偶erom przyje偶d偶aj膮cym z kraj贸w Azji Po艂udniowo-Wschodniej, kt贸rzy
  w trakcie pobytu, w tych krajach nie mieli kontaktu z osobami podejrzanymi
  o 2019-nCoV i u kt贸rych nie wyst臋puj膮 objawy chorobowe w trakcie odprawy paszportowej nale偶y wr臋czy膰 ulotk臋 informacyjn膮 o tre艣ci:

 

Informacja dla os贸b powracaj膮cych z regionu Azji Po艂udniowo-Wschodniej

W ostatnich kilku tygodniach w krajach Po艂udniowo-Wschodniej Azji (Chiny, Tajlandia, Japonia, Korea P艂d., Tajwan) wyst膮pi艂y zachorowania z objawami wysokiej temperatury cia艂a pow. 38 oC, kaszlu, duszno艣ci i problem贸w z oddychaniem.

W przypadku zaobserwowania tych objaw贸w u siebie nale偶y bezzw艂ocznie zg艂osi膰 si臋 do izby przyj臋膰 szpitala, gdzie okre艣lony zostanie dalszy tryb post臋powania medycznego.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 G艂贸wny Inspektor Sanitarny

 

W miejscu zamieszkania:

 1. Osoba z objawami 2019-nCoV i osoby stykaj膮ce si臋 z ni膮 powinny nosi膰 maseczki ochronne na twarzy. Nale偶y unika膰 kontaktu twarz膮 w twarz z osob膮 chor膮.
 2. Po porozumieniu telefonicznym z najbli偶szym szpitalem zaka藕nym, szpitalem, lekarzem pierwszego kontaktu lub w艂a艣ciw膮 miejscowo stacj膮 sanitarno-epidemiologiczn膮, osob臋 chor膮 nale偶y w uzgodniony wcze艣niej spos贸b przewie藕膰 do wskazanej plac贸wki medycznej.
 3. Osoby, kt贸re opiekowa艂y si臋 osob膮 podejrzan膮 o 2019-nCoV lub mieszka艂y z ni膮 w jednym mieszkaniu po wyst膮pieniu u niej objaw贸w ze strony uk艂adu oddechowego nale偶y podda膰 obserwacji w szpitalu zaka藕nym, w osobnych pomieszczeniach.
 4. Osoby maj膮ce z osob膮 podejrzan膮 kr贸tki kontakt, nale偶y nadzorowi epidemiologicznemu bez kwarantanny (mierzenie temperatury 2 x dziennie
  i zg艂aszanie objaw贸w ze strony uk艂adu oddechowego pa艅stwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu).
 5. Przedmioty, z kt贸rymi styka艂a si臋 osoba podejrzana i pomieszczenia w kt贸rych przebywa艂a, nie wymagaj膮 innych zabieg贸w poza rutynowymi zabiegami sanitarno-higienicznymi (mycie, wietrzenie).

Post臋powanie przy hospitalizacji os贸b z podejrzeniem 2019-nCoV w celu zapobie偶enia szerzeniu si臋 zaka偶enia w podmiotach leczniczych

 1. Chorzy z podejrzeniem 2019-nCoV powinni by膰 hospitalizowani w warunkach zapewniaj膮cych izolacj臋 oddechow膮 w oddzia艂ach zaka藕nych lub obserwacyjno-izolacyjnych, w salach z pe艂nym w臋z艂em sanitarnym.
 2. Przy wszelkich bezpo艣rednich kontaktach z osob膮 chor膮 personel medyczny zobowi膮zany jest stosowa膰 艣rodki ochrony indywidualnej i metody dezynfekcyjne zgodne z wewn臋trzn膮 procedur膮 podmiotu.
 3. Nale偶y bezwzgl臋dnie przestrzega膰 standardowych 艣rodk贸w ostro偶no艣ci i zasad post臋powania przeciwepidemicznego, w tym mycia i dezynfekcji r膮k.
 4. W post臋powaniu przy pacjencie nale偶y stosowa膰 sprz臋t jednorazowego u偶ytku,
  a tam, gdzie nie jest to mo偶liwe, sprz臋t winien by膰 poddany procedurom dekontaminacji z u偶yciem skutecznych 艣rodk贸w wirusob贸jczych i bakteriob贸jczych.

Informacje zawarte s膮 na stronach G艂贸wnego Inspektoratu Sanitarnego.