17 stycznia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE SK/11.2/1/01/20

na dostawę sprzętu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i gabinetu fizjoterapii w ramach projektu „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego- Gmina Końskowola” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne. 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE >>>

ZAŁ. 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA >>>

ZAŁ. 2 FORMULARZ OFERTOWY WYPOŻYCZALNIA >>>

ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW >>>

ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAŃ >>>

ZAŁ.5 WZÓR UMOWY WYPOŻYCZALNIA >>>

Zapytanie

Unieważnienie zapytania ofertowego