30 czerwca 2021

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Końskowola – nadzwyczajną w dniu 1 lipca 2021 r.

Informuję, że w dniu 1 lipca 2021 r. odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Końskowola – nadzwyczajna. Obrady rozpoczną się o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

 Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
  5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Końskowola

/-/  Radosław Barzenc

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej >>>

Deklaracja realizacji zadania >>>

WPF_zmiany >>>

Zmiany_budżetowe >>>