18 marca 2021

Zaproszenie na XXVI Sesj臋 Rady Gminy Ko艅skowola w dniu 29 marca 2021 r.

Informuj臋, 偶e w dniu 29 marca 2021 r. odb臋dzie si臋 XXVI Sesja Rady Gminy Ko艅skowola. Obrady rozpoczn膮 si臋 o godz. 1500 w聽sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Ko艅skowola przy ul.聽Po偶owskiej 3 a.

Porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyj臋cie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂贸w z poprzednich sesji.
 4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci.
 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie Gminy Ko艅skowola do wsp贸艂pracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Pu艂awy i zawarcia porozumienia z gminami tworz膮cymi MOF oraz Powiatem Pu艂awskim.
 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pu艂awy na lata 2021-2030.
 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y bud偶etowej na 2021 rok.
 10. Informacja o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych za rok szkolny 2019/2020 w Gminie Ko艅skowola.
 11. Przedstawienia sprawozdania z dzia艂alno艣ci O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej za rok 2020.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Dziecka i Rodziny na lata 2019-2021 za rok 2020.
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii w Gminie Ko艅skowola za rok 2020.
 14. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Ko艅skowola na lata 2016-2021 za rok 2020.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Sprawy r贸偶ne.
 17. Zamkni臋cie obrad.

 

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Ko艅skowola

聽/-/ Rados艂aw Barzenc