12 marca 2021

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Końskowola – nadzwyczajną w dniu 17 marca 2020 r.

Informuję, że w dniu 17 marca 2021 r. odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Końskowola – nadzwyczajna. Obrady rozpoczną się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Końskowola.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola
/-/ Radosław Barzenc

 

Wniosek Wójta Gminy Końskowola o zwołanie sesji