28 maja 2020

Zamknięty przejazd kolejowy w m. Stary Pożóg

Budimex S.A. (dalej: „Wykonawca„) realizujący zamówienie pn. „Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na ODCINKU DĘBLIN – NAŁĘCZÓW W KM 107,283 DO KM 146,320 /pierwotnie Lot C – odcinek Dęblin – Lublin/ w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” (dalej: „Kontrakt„) zawiadamia, że w dniu 29.05.2020 r. na drodze powiatowej nr 2532L w m. Stary Pożóg zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w związku z przebudową przejazdu kolejowo-drogowego w km 131+005 LK7.

Planowane zakończenie prac oraz przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu nastąpi do dnia 18.06.2020 r.

Pismo o wprowadzeniu organizacji ruchu >>>

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu przejazdu kolejowego w km 1+700 drogi powiatowej nr 2532L w miejscowości Stary Pożog. Zamknięcie i objazd >>>