13 grudnia 2019

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

Gmina Końskowola zakupiła na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli auto marki Renault Traffic za kwotę 131 000,00 zł.

Auto zakupione z dofinansowaniem PFRON oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Auto przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, jest wyposażone m.in. w atestowane mocowania do wózków inwalidzkich oraz najazdy z powierzchnią antypoślizgową.

Wartość zakupionego środka transportu 131 000,00 zł

Dofinansowanie PFRON 78.600,00 zł

Dofinansowanie LUW 20.000,00 zł

Wkład własny Gminy 32 400,00 zł.