8 lipca 2019

Zakaz pobierania wody z hydrantów p-poż.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o. w Puławach. Wydział Eksploatacji Sieci Gminnych (tel. 81 881-64-21)

przypomina o

zakazie pobierania wody
z hydrantów p-poż.

na cele inne jak ochrona przeciwpożarowa

na terenie całej Gminy Końskowola oraz w miejscowościach
Wola Osińka i Osiny na terenie Gminy Żyrzyn.

 

„Art. 28.1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa a art. 6 ust. 1. pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.”