25 marca 2019

System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem realizacji działań informacyjnych i edukacyjnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Regionalne Biuro Projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, poniżej zamieszczamy materiały edukacyjne związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Realizacja projektu obejmuje działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Końskowola pok. 22, tel. 81 881-62-01 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

  1. Film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=6bnBhKdTosk&feature=youtu.be
  2. Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=1ygpEm-ldOk