25 marca 2019

System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie wojew贸dztwa lubelskiego

Szanowni Pa艅stwo,

W zwi膮zku z rozpocz臋ciem realizacji dzia艂a艅 informacyjnych i edukacyjnych przez Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Lubelskiego w Lublinie – Regionalne Biuro Projektu 鈥濻ystem gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie wojew贸dztwa lubelskiego鈥, poni偶ej zamieszczamy materia艂y edukacyjne zwi膮zane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrob贸w zawieraj膮cych azbest.

Realizacja projektu obejmuje dzia艂ania zwi膮zane z demonta偶em, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpad贸w azbestowych.
Wszystkie informacje dotycz膮ce naboru wniosk贸w oraz realizacji ww. projektu mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy Ko艅skowola pok. 22, tel. 81 881-62-01 oraz na stronie聽http://www.azbest.lubelskie.pl

  1. Film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=6bnBhKdTosk&feature=youtu.be
  2. Film instrukta偶owy: https://www.youtube.com/watch?v=1ygpEm-ldOk