9 września 2021

XXXIII Sesja Rady Gminy Końskowola- nadzwyczajna

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY KOŃSKOWOLA

 

Informuję, że w dniu 15 września 2021 r. odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Końskowola- nadzwyczajna. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Organizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Końskowola.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Końskowola

/-/ Radosław Barzenc

 

Wniosek o zwołanie sesji>>>