18 sierpnia 2021

XXXII Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
  7. Interpelacje i zapytania Radnych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.

 

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Przewodniczący Rady
Gminy Końskowola

/-/  Radosław Barzenc