15 maja 2021

XXVIII Sesja Rady Gminy Końskowola – nadzwyczajna

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY KOŃSKOWOLA

Informuję, że w dniu 19 maja 2021 r. odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Końskowola – nadzwyczajna. Obrady rozpoczną się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola
/-/ Radosław Barzenc

 

wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej (pobierz) >>>