23 kwietnia 2021

XXVII Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Końskowola – nadzwyczajna. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

 Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Zamknięcie obrad.

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola
/-/ Radosław Barzenc