2 listopada 2020

XXI Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 4 listopada 2020 r. odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Końskowola – nadzwyczajna. Obrady rozpoczną się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Puławy przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola
/-/ Radosław Barzenc