10 lipca 2020

XVIII Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 14 lipca 2020 r. odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Końskowola- nadzwyczajna. Obrady rozpoczną się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Końskowola
/-/ Piotr Murat