17 czerwca 2020

XVII Sesja Rady Gminy Ko艅skowola

Informuj臋, 偶e w dniu 24 czerwca 2020 r. odb臋dzie si臋 XVII Sesja Rady Gminy Ko艅skowola. Obrady rozpoczn膮 si臋 o godz. 15.00 w聽sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Ko艅skowola przy ul.聽Po偶owskiej 3 a.

Porz膮dek obrad:

   1. Otwarcie sesji.
   2. Przyj臋cie porz膮dku obrad.
   3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
   4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
   5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y bud偶etowej na 2020 rok.
   6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
   7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew贸dztwa Lubelskiego.
   8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Gmin臋 Ko艅skowola.
   9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia stawek op艂aty za zaj臋cie 1 m虏 pasa drogowego dr贸g gminnych dla kt贸rych zarz膮dc膮 jest Gmina Ko艅skowola.
   10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zmiany nazwy stacji pasa偶erskiej na terenie Gminy Ko艅skowola.
   11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Ko艅skowoli na czas nieoznaczony.
   12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Ko艅skowoli na czas nieoznaczony.
   13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Ko艅skowoli na czas nieoznaczony.
   14. Przedstawienie informacji z realizacji rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Ko艅skowola z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
   15. Przedstawienie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Kultury w Ko艅skowoli
    za 2019 rok.
   16. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej Gminnego O艣rodka Zdrowia w Ko艅skowoli za rok 2019.
   17. Opinie Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji.
   18. Interpelacje i zapytania Radnych.
   19. Sprawy r贸偶ne.
   20. Zamkni臋cie obrad.

    

   Przewodnicz膮cy Rady Gminy Ko艅skowola

   /-/ Rados艂aw Barzenc