12 sierpnia 2020

XIX Sesja Rady Gminy Ko艅skowola

Informuj臋, 偶e w dniu 26 sierpnia 2020 r. odb臋dzie si臋 XIX Sesja Rady Gminy Ko艅skowola. Obrady rozpoczn膮 si臋 o godz. 1500 w聽sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Ko艅skowola przy ul.聽Po偶owskiej 3 a.

 

Porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyj臋cie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂贸w z poprzednich sesji.
 4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia 艣redniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ko艅skowola w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Witowicach.
 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Skowieszynie.
 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami Gminy Ko艅skowola w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowo艣ci Ko艅skowola.
 9. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Ko艅skowola w roku 2019.
 10. Debata nad Raportem o stanie Gminy Ko艅skowola w roku 2019.
 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ko艅skowola wotum zaufania.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Ko艅skowola za 2019 rok.
 13. Zapoznanie si臋 ze sprawozdaniem finansowym Gminy Ko艅skowola za 2019 rok.
 14. Zapoznanie si臋 ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy za 2019 r. oraz z informacj膮 o stanie mienia komunalnego.
 15. Przedstawienie Uchwa艂y sk艂adu orzekaj膮cego RIO w sprawie opinii o rocznym sprawozdaniu z wykonania bud偶etu Gminy Ko艅skowola za 2019 r. wraz z informacj膮 o stanie mienia komunalnego.
 16. Przedstawienie Uchwa艂y Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o sprawozdaniu finansowym oraz opinii o wykonaniu bud偶etu roku 2019 wraz z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium W贸jtowi Gminy.
 17. Przedstawienie Uchwa艂y sk艂adu orzekaj膮cego RIO w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ko艅skowola o udzieleniu W贸jtowi Gminy absolutorium za 2019 r.
 18. Dyskusja.
 19. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2019 rok.
 20. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ko艅skowola absolutorium za 2019 rok.
 21. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 22. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y bud偶etowej na 2020 rok.
 23. Opinie Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji.
 24. Interpelacje i zapytania Radnych.
 25. Sprawy r贸偶ne.
 26. Zamkni臋cie obrad.

 

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Ko艅skowola

/-/Rados艂aw Barzenc