13 grudnia 2018

Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetonowych typu MON na drodze gminnej w miejscowości Skowieszyn na odc. 750 mb.

Podstawowe parametry techniczne drogi:

Długość utwardzonego odcinka drogi: 750 m

Rodzaj nawierzchni: płyty MON

Zakres robót obejmował m.in.:

  • Profilowanie i zagęszczanie podłoa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  • Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych typu MON o wymiarach 3×1,0m i gr. 15cm ułożone na podsypce piaskowej gr. 5cm
  • Uzupełnienie przestrzeni (szer. 0,75m i gr. 15cm) pomiędzy płytami gruzem kruszonym

Koszt zadania: 150.060,00 zł