10 stycznia 2020

Wybory sołtysa

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Nowego Pożoga,
że w dniu 31 stycznia 2020r. (piątek)
o godz. 17.00
w Remizie OSP, odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa.

Uprzejmie proszę mieszkańców

Nowego Pożoga o wzięcie udziału w zebraniu.

                               

 Wójt Gminy Końskowola
/-/ Stanisław Gołębiowski