13 sierpnia 2020

Wprowadzenie tymczasowej organizacii ruchu na przejeździe kolejowym w m. Końskowola (Stary Pożóg) w km 131+005

Budimex S.A. (dalej: ,,Wykonawca”) realizujący zamówienie pn. ,,Wykonanie robot modernizacji linii kolejowej nr 7 na ODCINKU DĘBLIN – NAŁĘCZÓW W KM 107,283 DO KM 146,320 /pierwotnie Lot C – odcinek Dęblin – Lublin/ w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” (dalej: ,,Kontrakt”) zawiadamia, że w dniu 21.08.2020 r. na drodze powiatowej nr 2532L w m. Stary Pożog ponownie zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu (klauzula zatwierdzenia KD.7120.98.2020.MPRO) w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac na torze nr 2 w km 131+005  LK7.

Planowane zakończenie prac oraz przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu nastąpi do dnia 28.08.2020r.