15 maja 2019

VIII Sesja Rady Gminy Ko艅skowola

Informuj臋, 偶e w dniu 22 maja 2019r. odb臋dzie si臋 VIII Sesja Rady Gminy Ko艅skowola. Obrady rozpoczn膮 si臋 o godz. 1500 w聽sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Ko艅skowola przy ul.聽Po偶owskiej 3 a.

Porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyj臋cie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
 4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 5. Przedstawienie oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej za rok 2018 dla gminy Ko艅skowola.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zada艅 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w聽Ko艅skowoli za 2018 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z聽realizacji rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Ko艅skowola z聽organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w聽art.聽3聽ust.聽3聽ustawy z聽dnia 24聽kwietnia 2003聽r. o聽dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i聽owolontariacie za 2018聽rok.
 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda偶y i聽podawania napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Ko艅skowola.
 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Ko艅skowola.
 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia regulaminu Rady Spo艂ecznej przy SP ZOZ GOZ w聽Ko艅skowoli.
 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo艣ci Stara Wie艣.
 12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo艣ci Wron贸w.
 13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci.
 14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy dzier偶awy na czas nieoznaczony.
 15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci.
 16. Przedstawienie opinii Komisji skarg, wniosk贸w i petycji w sprawie petycji so艂ectwa wsi Wron贸w.
 17. Interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Sprawy r贸偶ne.
 19. Zamkni臋cie obrad.

 

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Ko艅skowola

/-/ Rados艂aw Barzenc