4 grudnia 2019

Wznowiony ruch kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny Zespół Projektu Unijnego IRR1/3 powiadamia, że od dnia 05.12.2019 r. zostanie wznowiony ruch kolejowy w zakresie jazd zapoznawczych, natomiast od 14.12.2019 r. w zakresie regularnego ruchu pociągów po jednym torze na odcinku Dęblin – Lublin.
Pociągi będą przemieszczały się w obu kierunkach po torze nr 2 na odcinku Dęblin – Lublin.