Email

 

 

Urząd Gminy Końskowola

Numery kontaktowe:

81 881 62 01
81 881 62 02
81 881 62 89

 

Bezpośrednie wewnętrzne numery telefonów

 

Komórka organizacyjna - Stanowisko pracy

Nazwisko pracownika

115

WÓJT GMINY

Stanisław Gołębiowski

SEKRETARZ GMINY

Krzysztof Bartuzi

SEKRETARIAT

Olga Glegoła

103

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Urszula Walasek

Patrycja Filipowska-Usarek

104

PODATKI

Elżbieta Próchniak

124

PODATKI

Anna Baćkowska

Danuta Ciupa

108

URZĄD STANU CYWILNEGO

Danuta Sułek

109

DOWODY OSOBISTE

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

SPRAWY OSP

Renata Kozak

110

KSIĘGOWOŚĆ

Halina Góra

Agnieszka Bernat-Próchniak

Aneta Chabros-Sułek

111

INFORMATYK

Ireneusz Krawczyk

112

SKARBNIK GMINY

Joanna Przednowek

116

BIURO RADY GMINY

PROMOCJA

Stanisława Próchniak

119

KADRY

Anna Adamczyk-Buzała

120

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Mariola Stalęga

121

GOSPODARKA KOMUNALNA

Krzysztof Lipnicki

122

OCHRONA ŚRODOWISKA

Magdalena Próchniak

122

GOSPODARKA ODPADAMI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bernadeta Kupczyk

123

INWESTYCJE

Andrzej Poleszak

125

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Marcin Nowak

128

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Katarzyna Szmigiel

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Numery kontaktowe:

81 881 69 09

 

Bezpośrednie wewnętrzne numery telefonów

 

Numer wewnętrzny

 

 

Komórka organizacyjna - Stanowisko pracy

101

KIEROWNIK OPS

102

KSIĘGOWOŚĆ OPS

105

PRACOWNICY SOCJALNI

106

PRACOWNICY SOCJALNI

107

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

113

PRACOWNICY SOCJALNI