31 lipca 2020

Uruchomienie syren

WYTYCZNE

WÓJTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia w dniu 01 sierpnia  2020 roku treningu uruchamiania systemów alarmowych
i ich pracy.

 

             Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz.96) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 27 Wojewody Lubelskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Lubelskiego z dnia 26 marca 2014 roku zmieniającym zarządzenie Nr 47 Wojewody Lubelskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Lubelskiego z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) w województwie lubelskim informuję, że w dniu 01 sierpnia  2020 roku przeprowadzony będzie trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy.

W ramach treningu w dniu 01 sierpnia 2020 r. ( sobota )   o godz. 17.00.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy ( dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) na obszarze gminy Końskowola dla uczczenia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

                       W związku z powyższym proszę o podjęcie działań w celu włączenia syren alarmowych we wszystkich Strażnicach OSP w dniu  01 sierpnia 2020  roku o godzinie 17.00.