13 grudnia 2019

Uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem Rynku w Końskowoli i jego otoczenia (wraz z parkingiem)

Projekt pt.: „Uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem Rynku w Końskowoli i jego otoczenia (wraz z parkingiem)”, jest największym projektem realizowanym przez Gminę Końskowola przy udziale środków unijnych pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w trybie etapowym.

Zakres rzeczowo – finansowy I etapu projektu, objął następujące zadania:

 • przebudowa drogi gminnej po północnej stronie Rynku od ul. Szewskiej do ul. Żyżyńskiej,
 • przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2507L od DK 12 do północnej pierzei Rynku,
 • przebudowa ul. Żyrzyńskiej od Rynku do ul. Młyńskiej,
 • przebudowa chodników,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia ulicznego.

Realizacja II etapu projektu rozpoczęła się w II połowie 2019 r., zakończenie nastąpić ma zaś do końca października 2020 r.

Zakres rzeczowo – finansowy II etapu projektu obejmuje zadania:

 • wymiana nawierzchni płyty Rynku,
 • przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ciąg pieszo-jezdny,
 • zagospodarowanie zieleni,
 • wykonanie elementów małej architektury,
 • wykonanie placu zabaw,
 • wykonanie fontanny i oświetlenia na płycie Rynku.

 

Zgodnie z umową – całkowita wartość inwestycji wynieść ma 5 375 028,27 zł.

Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych, tj. 2 624 798,97 zł (przebudowa drogi powiatowej – koszt niekwalifikowalny).