28 czerwca 2018

Trening systemu SWO i SWA

WYTYCZNE

WÓJTA-SZEFA OBRONY CYWILNEJ

z dnia 25 czerwca 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia w dniu 28 czerwca 2018 roku wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy.

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz.96) oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 27 Wojewody Lubelskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Lubelskiego z dnia 26 marca 2014 roku zmieniającym zarządzenie Nr 47 Wojewody Lubelskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Lubelskiego z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) w województwie lubelskim informuję, że w dniu 28 czerwca  2018 roku przeprowadzony będzie wojewódzki trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy.

W ramach treningu w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) na obszarze gminy Końskowola. Jest to sygnał ćwiczebny dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

 

Wójt
Szef Obrony Cywilnej Gminy Końskowola
/-/ Stanisław Gołębiowski