28 grudnia 2018

Transmisja z sesji Rady Gminy Ko艅skowola

W dniach, w kt贸rych odbywaj膮 si臋 sesje Rady Gminy Ko艅skowola na stronie gminy聽 udost臋pniane s膮 transmisje „na 偶ywo” z sali obrad. Dzi臋ki temu osoby zainteresowane mog膮 艣ledzi膰 przebieg sesji i zapoznawa膰 si臋 z pe艂n膮 tre艣ci膮 dyskusji prowadzonej przez radnych podczas rozpatrywania uchwa艂 i innych dokument贸w.

Ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia danych osobowych nagrania archiwalne z sesji b臋d膮 udost臋pnianie niezw艂ocznie, po sprawdzeniu ich przez Inspektora Danych Osobowych.

 

Transmisja sesji Rady Gminy Ko艅skowola b臋dzie dost臋pna r贸wnie偶 pod adresem:

https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=konskwolsesja

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ膭CA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZ臉DZIE GMINY KO艃SKOWOLA
( dotyczy sesji Rady Gminy Ko艅skowola )

(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego 鈥濺ODO鈥) informuj臋, 偶e:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urz臋dzie Gminy Ko艅skowola przy ul. Po偶owskiej 3a, 24-130 Ko艅skowola, tel. 81 881 62 01, adres e-mail : ugkonskowola@post.pl , jest W贸jt Gminy Ko艅skowola.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urz臋dzie Gminy Ko艅skowola jest Roman Maruszak, tel. 818816201, e-mail iodo@konskowola.info.pl,
 3. Podstaw臋 prawn膮 do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (wype艂nienie obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze) oraz art. 20 ust.1b ustawy z 08 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym z p贸藕n. zm. (obrady rady gminy s膮 transmitowane i utrwalane za pomoc膮 urz膮dze艅 rejestruj膮cych obraz i d藕wi臋k).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s膮 jedynie w zakresie niezb臋dnym i dopuszczalnym przez przepisy prawa, w celu zapewnienia jawno艣ci obrad rady gminy oraz realizacji zapis贸w ustawy o dost臋pnie do informacji publicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe s膮 udost臋pnione w sieci internetowej na stronie urz臋du, BIP, mog膮 by膰 udost臋pnione innym podmiotom, kt贸re z mocy przepis贸w prawa s膮 upowa偶nione do ich uzyskiwania np: organy 艣cigania, wymiaru sprawiedliwo艣ci.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie s膮 przekazywane do pa艅stw trzecich.
 7. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane w zwi膮zku z realizacj膮 zada艅 ustawowych przechowywane s膮 przez okres wskazany w stosownych przepisach ( ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz贸w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia艂ania archiw贸w zak艂adowych).
 8. Ma Pani/Pan prawo dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Je偶eli wymaga tego przepis prawa ( np : wype艂nienie obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze ) ma Pani/Pan obowi膮zek podania danych osobowych. Administrator nie ma w贸wczas obowi膮zku uzyskiwania zgody na przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych.
 10. W przypadku uzyskania przez Pani膮/Pana informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przys艂uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w艂a艣ciwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj膮 automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.