4 marca 2020

Terytorialsi   w gminie Końskowola.

Już po raz drugi teren gminy Końskowola to miejsce ćwiczeń pododdziałów  wojska. Tym razem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej będziemy mogli spotkać w dniach 07 i 08 marca na terenie miejscowości Las Stocki oraz w jej okolicach. Z pewności na wybór miejsca ćwiczeń wpłynęło atrakcyjne ukształtowanie terenu ( obszary zalesione, liczne wąwozy).

Miejsce to do zaplanowanych ćwiczeń taktycznych wybrali żołnierze 22 Batalionu Lekkiej Piechoty 2 Lubelskiej Brygady  Wojsk Obrony Terytorialnej, która to jednostka stacjonuje w Twierdzy Dęblin. Jak deklaruje dowództwo pobyt żołnierzy na naszym terenie, charakter ćwiczeń, rodzaj wykorzystywanych środków nie będzie stanowił żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców okolicznych terenów oraz osób postronnych. Planowane szkolenie nie niesie za sobą żadnych  utrudnień  i uciążliwości dla codziennego życia lokalnej społeczności. Widząc szkolących się żołnierzy, możemy spokojnie korzystać z obszaru wchodzącego w rejon ćwiczeń wojska, zachowując zwyczajowe środki ostrożności