22 marca 2019

Terytorialsi 2 Lubelskiej Brygady w gminie Końskowola.

W pierwszy weekend kwietnia w sobotę (06 kwietnia) na terenie kompleksu leśnego w rejonie miejscowości Rudy oraz na obszarze przyległym między innymi od strony miejscowości Młynki, będziemy mogli  natknąć się na pododdziały wojska.

Miejsce to do  zaplanowanych ćwiczeń taktycznych wybrali żołnierze  22 Batalionu Lekkiej Piechoty 2 Lubelskiej Brygady  Wojsk Obrony Terytorialnej.  Jak deklaruje dowództwo pobyt żołnierzy na naszym terenie, charakter ćwiczeń, rodzaj wykorzystywanych środków nie będzie stanowił żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców okolicznych terenów oraz osób postronnych. Planowane szkolenie nie niesie też za sobą żadnych  utrudnień  i uciążliwości dla codziennego życia lokalnej społeczności. Widząc więc szkolących się  lub przemieszczających się żołnierzy, możemy spokojnie korzystać z obszaru wchodzącego w rejon ćwiczeń wojska, zachowując zwyczajowe środki ostrożności.