13 grudnia 2019

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Końskowoli

W dniu 08 sierpnia 2019 r., zakończono realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Końskowoli”.

Zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysową, zakres robót zrealizowanych w ramach modernizacji termicznej budynku, objął:

  • docieplenie ścian zewnętrznych, w tym wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej,
  • docieplenie stropu poddasza,
  • wymianę instalacji odgromowej,
  • wymianę grzejników żeliwnych członowych na grzejniki stalowe jednopłytowe,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
  • wymianę oświetlenia na energooszczędne LED,
  • montaż paneli słonecznych na cele cwu o mocy 0,003MW.

Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola w  Końskowoli” zrealizowane zostało w ramach projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Końskowola”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Całkowita wartość zrealizowanych robót wyniosła: 374 545,64 zł.

Kwota w wysokości: 166 404,69 zł pokryta została ze środków własnych Gminy Końskowola.

Kwota w wysokości: 208 140,95 zł pokryta została z budżetu Unii Europejskiej.