13 grudnia 2019

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opoce

W dniu 08 sierpnia 2019 r., zakończono realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opoce”.

Zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysową, zakres robót zrealizowanych w ramach modernizacji termicznej budynku, objął:

  • docieplenie ścian zewnętrznych, w tym wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej,
  • docieplenie stropu poddasza,
  • wymianę drzwi zewnętrznych oraz stolarki okiennej,
  • wymianę oświetlenia na energooszczędne LED,
  • wymianę pieca gazowego jednoczerpalnego na piec gazowy kondensacyjny z komorą spalania o mocy 29kW oraz montaż kaloryferów stalowych jednopłytowych,
  • montaż powietrznej pompy ciepła na cele cwu o mocy 0,011MW.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opoce” zrealizowane zostało w ramach pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Końskowola”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Całkowita wartość zrealizowanych robót wyniosła: 289 858,52 zł.

Kwota w wysokości: 113 263,40 zł pokryta została ze środków własnych Gminy Końskowola.

Kwota w wysokości: 176 595,12 zł pokryta została z budżetu Unii Europejskiej.