28 sierpnia 2019

Stopień alarmowy ALFA, ALFA-CRP

Informujemy, że zarządzeniem nr 141  w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych Prezes Rady Ministrów na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził pierwszy stopień alarmowy ( stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP ( stopień ALFA CRP ).

Stopnie alarmowe obowiązują od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00.01 do dnia 03 września 2019 do godz. 23.59.

 

Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym